Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 04

30-04-2021 09:00

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 

Gồm: xã Điềm Mặc, xã Phú Đình, xã Bình Yên thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên