Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 05

30-04-2021 08:30

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05 

Gồm: xã Tân Thịnh, xã Lam Vỹ, xã Linh Thông thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên