Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 07

30-04-2021 08:00

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

Gồm: xã Phượng Tiến, xã Tân Dương, xã Quy Kỳ thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên