Truy cập nội dung luôn

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Định Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn vị bầu cử số 08

30-04-2021 07:00

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08 

Gồm: xã Bảo Cường, xã Đồng Thịnh, xã Định Biên thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên