Truy cập nội dung luôn

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính Định Hóa

28-11-2017

Huyện Định Hoá ngày nay, thời nhà Lý thuộc về châu Định Biên, thời thuộc Minh là châu Tuyên Hoá, đầu đời Lê gọi là huyện Tuyên Hoá. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đời vua Lê Thánh Tông đổi làm châu Định Hoá, có 46 xã 27 trang và thuộc phủ Phú Bình, thừa tuyên Thái Nguyên.