Truy cập nội dung luôn

Hội nghị công tác Tư pháp 7 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2022

05-08-2022 16:36

Sáng ngày 04/8/2022, Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác Tư pháp 7 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Ma Công Trình - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm chuyên viên Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch 23 xã, thị trấn.

Đồng chí Ma Công Trình - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị

Trong 7 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Tư pháp và sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã, Phòng Tư pháp huyện đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, mạnh dạn nghiên cứu, đề ra các giải pháp để giải quyết các nhiệm vụ của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

          Tại hội nghị Chuyên viên Phòng Tư pháp triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác đăng ký hộ tịch; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp đó, Hội nghị nghe công chức Tư pháp - Hộ tịch báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện và tha gia thảo luận về nghiệp vụ chuyên môn.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp ghi nhận những kết quả nổi bật đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022; giao chuyên viên phụ trách chuyên môn nghiên cứu hướng dẫn các địa phương về nghiệp vụ, đồng thời yêu cầu công chức Tư pháp - Hộ tịch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra./.

Thực hiện: Ma Nhung – Phòng Tư pháp