Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ tư HĐND xã Linh Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

29-07-2022 23:59

 

Ngày 29/7, HĐND xã Linh Thông tổ chức kỳ họp thứ tư khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện. Lãnh đạo Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, cùng 18 đại biểu HĐND xã Linh Thông khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Nguyễn Khắc Kiên, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông, lâm nghiệp. Một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: cây lúa, cây ngô, đạt 100% kế hoạch; Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 62% kế hoạch; Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 04 công trình đường giao thông NTM, khảo sát thiết kế xây mới 8/9 nhà văn hóa, một nhà sửa chữa; Công tác quản lý môi trường về đất đai thực hiện có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra…

Kỳ họp cũng đã thông qua một số báo cáo về công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo công tác của thường trực của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri trước kỳ họp thứ tư; báo cáo của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã cũng đã được kỳ họp thông qua.

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu đã biểu thống nhất quyết thông qua Nghị quyết về ban hành phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

 

Thực hiện: Công Sơn