Truy cập nội dung luôn

Phát triển đảng viên ở thị trấn Chợ Chu

29-04-2022 14:26

 

Là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện, những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền thị trấn Chợ Chu quan tâm đó là phát triển đảng viên, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh tại cơ sở.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Chợ Chu dự buổi sinh hoạt Chi bộ của Chi bộ Tổ dân phố Chợ Chu

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên năm 2022, Đảng bộ thị trấn Chợ Chu chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc, trong đó, ưu tiên phát triển lực lượng trẻ, đảng viên là người tại chỗ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng nguồn, xây dựng, bổ sung kế hoạch phát triển đảng viên mới, gắn công tác phát triển đảng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Mông Đình Tinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Chu cho hay: "Theo kế hoạch huyện giao năm 2022 đối với thị trấn Chợ Chu phát triển 12 đảng viên. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Chúng tôi có 16/18 chi bộ sẽ thực hiện phát triển đảng viên. Chúng tôi đã hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhân sự, lựa chọn quần chúng ưu tú, đảm bảo hoàn thành kế hoạch huyện giao".

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy thị trấn Chợ Chu đã triển khai tích cực công tác tuyên truyền đến từng chi bộ tổ dân phố, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng, thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của đoàn thể. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể nhằm thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt.

Chị Vũ Thị Hồng Huế, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Chợ Chu cho biết: "Trong những năm qua, Đoàn thanh niên thị trấn Chợ Chu luôn chú trọng công tác phát triển đảng cũng như giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Qua phong trào hoạt động cũng như đợt sinh hoạt chính trị tại các chi đoàn, tổ dân phố, trường học đã lựa chọn được những hạt nhân ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Năm 2021, Đảng bộ thị trấn Chợ Chu kết nạp được 13 đồng chí, trong đó 9 đồng chí là đoàn viên ưu tú. Sau khi được kết nạp, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, xứng đáng với vai trò tiên phong của thế hệ trẻ thị trấn Chợ Chu".

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu chia sẻ: "Với nội dung công tác phát triển đảng viên, Chi bộ Tổ dân phố Chợ Chu thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên. Với kế hoạch năm 2022, chi bộ đã chuẩn bị tốt. Đến nay, đã tổ chức họp cấp ủy xây dựng nhân sự, chỉ đạo chi hội đoàn thể trong ban công tác mặt trận để tìm ra những đối tượng có hoạt động tích cực để làm tốt công tác phát triển đảng viên cho chi bộ".

Tính đến nay, toàn Đảng bộ thị trấn Chợ Chu có 641 đảng viên và 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 chi bộ tổ dân phố và 6 chi bộ cơ quan. Mục tiêu năm 2022, Đảng bộ thị trấn Chợ Chu phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ, Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc không ngừng được nâng lên. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng ủy thị trấn Chợ Chu đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

Đồng chí Mông Đình Tinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Chu nhấn mạnh: "Hiện nay, 7/16 chi bộ đăng ký quần chúng ưu tú để chuẩn bị cho lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong quý I, kết nạp được 5 đồng chí, cong lại tiếp tục kết nạp vào cuối năm".

Với sự nỗ lực, phấn đấu và những giải pháp cụ thể trong công tác phát triển đảng viên mới, hy vọng năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên đã đề ra, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ vững mạnh./.

 

Thực hiện: Quế Chi - Công Sơn