Truy cập nội dung luôn

Tân Thịnh tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về phòng chống ma tuý

02-06-2022 10:36

 

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, từ ngày 30/5 đến ngày 24/6 UBND xã Tân Thịnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về phòng chống ma tuý trên địa bàn xã.

Ảnh: Lãnh đạo xã Tân Thịnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về phòng chống ma tuý trên địa bàn xã Tân Thịnh

Cuộc thi với mục đích tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác PCMT; Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; Thông qua tổ chức các hoạt động PCMT nhằm phát hiện những kinh nghiệm hay, những mô hình, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác PCMT trong thời gian tới...

Cuộc thi cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời tăng cường công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã./.

 

Thực hiện: Công Sơn