Truy cập nội dung luôn

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa

Địa chỉ: Số 28 Tổ dân phố Trung Tâm, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại văn thư: 0208 3878 453;     Fax: 0208 3878813

           Website: dinhhoa.thainguyen.gov.vn ; Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Uỷ ban nhân dân huyện Định Hóa khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa khóa XX bầu tại kỳ họp thứ Nhất họp ngày 24/6/2021, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Uỷ ban nhân dân huyện Định Hóa chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện Định Hóa.

I. Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2016

1. Ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND

2. Ông Lý Văn Thắng - Phó Chủ tịch TT UBND

3. Ông Đặng Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND

II. Thành viên UBND huyện Định Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ông Phạm Thế Anh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Định Hóa.

2. Bà Trần Thị Bính - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - TB&XH.

3. Ông Ma Đình Dũng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT.

4. Ông Vũ Thanh Hai - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tao

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND.

7. Ông Lưu Hồng Khoa - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc

8. Ông Phạm Thành Lê - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

9. Bà Hoàng Thị Ngà - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin.

10. Ông Đồng Khắc Nghiên - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.

11. Ông Phạm Minh Phương -  UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.

12. Bà Thái Thị Thìn - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ.

13. Ông Thái Kim Trung - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

14. Ông Ma Công Trình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp.

III. Các phòng quản lý nhà nước:

1.Văn phòng HĐND - UBND huyện

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Nội vụ

5. Phòng Lao động thương binh & Xã hội

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

7. Phòng Y tế

8. Phòng Tài nguyên - Môi trường

9. Phòng Văn hóa - Thông tin

10. Phòng Giáo dục & Đào tạo

11. Thanh tra huyện

12. Phòng  Dân tộc

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo

IV. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư & xây dựng

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

4. Ban Bồi thường giải phòng mặt bằng

5. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

6. Trường PTDT Nội trú THCS huyện Định Hóa

V. Các cơ quan, đơn vị:

1. Công an huyện Định Hóa

2. BCH Quân sự huyện Định Hóa

3. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa

4. Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa

5. Chi Cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa

6. Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Định Hóa

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa

8. Ban Quản lý rừng ATK huyện Định Hóa

9. Chi Cục thuế khu vực Định Hóa - Phú Lương

10. Chi Cục thống kê huyện Định Hóa

11. Đội Quản lý Thị trường số 5 Định Hóa - Thái Nguyên

12. Kho bạc Nhà nước huyện Định Hóa

13. Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa

14. Ngân hàng Agribank huyện Định Hóa

15. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa

VI. Các Ngân hàng

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Định Hóa.

2. PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Định Hóa.

VII. Các trường THPT

1.THPT Định Hóa

2. THPT Bình Yên

VIII. Các hội

1. Hội Chữ thập đỏ

2. Hội Khuyến học

3. Hội Người cao tuổi

4. Hội Nạn nhân chất độc da cam

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong

6. Hội Đông y

7. Hội Làm vườn.