Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn văn dự thảo


Cơ quan dự thảo: Huyện ủy Định Hóa
Ngày hết hạn: 30-06-2020

Các ý kiến đóng góp