Truy cập nội dung luôn

Hội Nông dân huyện

- Tên đơn vị: Hội Nông dân huyện Định Hóa

 - Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 

I. Lãnh đạo.

 

1. Chủ tịch

Họ và tên: Đoàn Văn Chiến

Sinh năm: 1966

Chức vụ: UV BCH Đảng bộ huyện - CT hội Nông dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại cơ quan:

Email: chienvpdh@gmail.com

                                             

2. Phó chủ tịch

Họ và tên:

Năm sinh:

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan:

Email: 

II. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Đoàn Văn Chiến

Chủ tịch

chienvpdh@gmail.com

2