Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/9 - 10/9/2017

07-09-2017 11:20


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
04/09

S

 

- Nghỉ bù ngày 02/9

     

C

         

Thứ ba
05/09

S

7h00

Sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9/2017

 

- LĐ HĐND, UBND và các phòng ban huyện

- Sân UBND huyện

7h30

Khai giảng năm học mới

 

- TT HĐND, LĐ UBND huyện

- Các trường Theo KH

C

         

Thứ tư
06/09

S

7h30

Sở GD ĐT kiểm tra tình hinh thực hiện các CS hỗ trợ HS năm học 2016- 2017

 

- Đ/c Tuyết

- Phòng GD ĐT

7h30

Hội nghị tổng kết luật dân quân tự vệ năm 2009

 

- Đ/c Đối

- HT lớn UBND tỉnh

C

14h00'

Hội nghị giải quyết vướng mắc đường HCM

Đ/c Dũng

 

HT T3 UBND huyện

14h00'

Thanh tra Sở Tài chính làm việc với phòng TN&MT

 

TTra sở TC - Phòng TN&MT

Phòng họp trực tuyến

Thứ năm
07/09

S

7h00'

Thanh tra Sở Tài chính làm việc với phòng TN&MT

 

TTra sở TC - Phòng TN&MT

Phòng họp trực tuyến

8h00'

Công bố QĐ Thanh tra Sở nội vụ

LĐ UBND huyện

 

HT T3 UBND huyện

8h00

Họp phiên thường kỳ tháng 9/2017

 

- Đ/c Đối

- HT T4 UBND huyện

C

14h30

Hội nghị triển khai KH, PA, kịch bản diễn tập PCCC tại Phố Tân Lập

 

- Đ.c Dũng

- UBND TT Chợ Chu

Thứ sáu
08/09

S

8h00'

Thanh tra Sở Nội vụ làm việc với phòng nội vụ (cả ngày)

 

TTra sở NV phòng NV

Phòng họp trực tuyến

 

Công tác Tỉnh Long An

 

- Đ/c Kiên; Đ/c Đối

- Tỉnh Long An

7h30

Đại hội TDTT xã Linh Thông

 

- Đ/c Tuyết

- Sân VĐ xóm Cốc Móc xã Linh Thông

C

13h30

Đại hội Công Đoàn KCQ

 

- LĐ UBND

- HT lớn HU

Thứ bảy
09/09

S

         

C

         

Chủ nhật
10/09

S

         

C