Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/11 - 12/11/2017

05-11-2017 10:09

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
06/11

S

7h30

- Sinh hoạt dưới cờ

 

- Toàn cơ quan

- Sân UBND huyện

7h30

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ ZT-17 theo NQ28

 

- BCĐ, Ban đạo diễn

- xã Bình Yên, Sơn Phú

C

         

Thứ ba
07/11

S

7h30

- HN Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- xã Bình Yên, Sơn Phú, Thanh Định

C

13h30

- HN Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Chợ Chu, Kim Phượng, Phúc Chu

Thứ tư
08/11

S

7h30

- Hội thảo KH "Vai trò của trí thức KH&CN đối với CTXDNTM tỉnh TN

 

- Đ/c Dũng

- KS Minh Cầu TPTN

7h30

- Đại hội TDTT huyện Võ Nhai

 

- Đ/c Tuyết

- Sân VĐ huyện Võ Nhai

7h30

- Đại hội TDTT xã Phúc Chu

 

- LĐ huyện

- Sân CĐ xã Phúc Chu

7h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Phú Đình, Lam Vỹ, Bình Thành

C

13h30

- HN Bảo lãnh tín dụng cho DN vùa và nhỏ

 

- Đ/c Dũng

- KS Đông Á

13h30

- HN triển khai Dề án "Cân bằng giới tính"

 

- Đ/c Tuyết

- TTDSKHHGĐ huyện

13h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Bảo Cường, Trung hội, Bảo Linh

Thứ năm
09/11

S

7h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Bộc Nhiêu, Linh Thông, Tân Dương

C

13h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Trung Lương, Đồng Thịnh, Qui Kỳ

Thứ sáu
10/11

S

7h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Định Biên, Điềm Mặc, Phú Tiến

C

13h30

- Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri

 

- LĐ huyện

- Tân Thịnh, Phượng Tiến, Kim Sơn

Thứ bảy
11/11

S

7h30

- Kiểm tra công tác diễn tập ZT-17

 

- BCĐ diễn tập ZT-17

- Các xã, thị trấn

C

13h30

- Kiểm tra công tác diễn tập ZT-17

 

- BCĐ diễn tập ZT-17

- Các xã, thị trấn

Chủ nhật
12/11

S

7h30

- Kiểm tra công tác diễn tập ZT-17

 

- BCĐ diễn tập ZT-17

- Các xã, thị trấn

C

13h30

- Kiểm tra công tác diễn tập ZT-17

 

- BCĐ diễn tập ZT-17

- Các xã, thị trấn