Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/8 - 20/8/2017

14-08-2017 11:29

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
14/08

S

         

C

         

Thứ ba
15/08

S

8h00

Đoàn GS HĐND tỉnh GS về Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa 13; kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa 13

 

- Đ/c Đối

- PH T4 UBND huyện

8h00

Hội thảo về BC nhiệm vụ điều tra, đánh giá sự thay đổi về mức độ ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV do thay đổi mục đích SDĐ trên địa bàn tỉnh TN

 

- Đ/c Dũng

- HT T4 Sở TNMT

8h00

HN triển khai công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở

 

- LĐ UBND huyện

- HT T3 Sở Tư Pháp

C

14h00

Đoàn Ban Đối ngoại TW thăm mô hình NTM tại xóm Tổ xã Phượng Tiến

 

- LĐ UBND huyện

- NVH xóm Tổ - xã Phượng Tiến

Thứ tư
16/08

S

8h00

Hội thảo góp ý kiến triển khai thực hiện 3 dự án ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh

 

- Đ.c Tuyết

- HT T7 UBND tỉnh

C

         

Thứ năm
17/08

S

8h00

Hội thảo đánh giá hiệu quả và giải pháp thực hiện Dự án trồng cây Quế

 

- Đ/c Dũng

- UBND xã Kim Sơn

C

15h00

HN gặp mặt, đối thoại với các DN để cải thiện MT Đầu tư nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh

 

- Đ/c Đối

- HT lớn HU

Thứ sáu
18/08

S

8h00

Ban Dân tộc tỉnh Công bố thanh tra về hỗ trợ sản xuất theo chương trình 135

 

- Đ/c Dũng

- PH T4 UBND huyện

C

         

Thứ bảy
19/08

S

         

C

         

Chủ nhật
20/08

S

         

C