Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/10 - 22/10/2017

17-10-2017 10:50


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
16/10

S

8h00

HN nghiệm thu kết quả rà soát rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang QHPT rùng SX, gắn với qui hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Định Hóa

Sở NN&PTNT

- Đ/c Đối, Đ/c Dũng

- HT lớn HU

C

15h00

Chương trình phong trào thi đua " Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

 

- Đ/c Đối

- Trường Quay S1 Đài PT-TH Tỉnh TN

14h00

Rà soát các tiêu chí NTM xã Kim Phượng

 

- Đ/c Dũng

- UBND xã Kim Phượng

Thứ ba
17/10

S

7h30'

HĐND huyện giám sát UBND huyện về kết quả XD kết cấu hạ tầng NT

Đ/c Lành

LĐ UBND huyện và các phòng chuyên môn

HT T3 UBND huyện

7h30

Đại hội TDTT xã Bảo Linh

 

- Đ/c Tuyết

- SVĐ xã Bảo Linh

C

14h00

Sở LĐTBXH Kiểm tra công tác giảm nghèo, NTM, trợ cấp XH

 

- Đ/c Tuyết

- UBND xã Phúc Chu

Thứ tư
18/10

S

7h30

Hội thảo đề án xây dựng xã NTM kiểu mẫu

 

- Đ/c Dũng

- UBND xã Bảo Cường

C

14h00

- HN BCĐ chống thất thu thuế huyện Định Hóa

 

- Đ/c Đối

- PH tầng 4 UBND

Thứ năm
19/10

S

         

C

13h30

Ban DT tỉnh công bố KL Thanh tra

 

- Đ/c Dũng

- PH tầng 4 UBND

19h30

Lễ Đón nhận Huân chương LĐ hạng nhất TP Thái Nguyên

 

- Đ/c Đối

- Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Thứ sáu
20/10

S

8h00

Lễ khánh thành DTLS Đoàn Phụ nữ Cứu quốc

 

- Đ/c Tuyết

- Xóm Thẩm Dọoc xã Điềm Mặc

C

         

Thứ bảy
21/10

S

         

C

         

Chủ nhật
22/10

S

7h30

ĐHTDTT xã Tân Dương

 

- Đ/c Tuyết

- Sân VĐ xã Tân Dương

C