Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/7 - 23/7/2017

18-07-2017 13:14

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
17/07

S

7h30

Đại hội CCB huyện ĐH

 

- LĐ UBND huyện

- HT lớn Huyện ủy

C

13h30'

Phiên họp thường kỳ T7 của thường trực HĐND huyện

Đ/c Lành

 

- HT T3 UBND huyện

14h00

Sở LĐTBXH khảo sát Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ

 

- LĐ UBND huyện

- HT T4 UBND huyện

Thứ ba
18/07

S

7h30

HĐND xã Bộc Nhiêu, kỳ họp thứ 4

 

- LĐ UBND huyện

- UBND xã Bộc Nhiêu

C

14h00

Làm việc giải quyết đất đai trạm khí tượng

- Đ/c Dũng

 

- HT T3 UBND huyện

Thứ tư
19/07

S

7h30

Đại Hội ĐB Hội phật giáo tỉnh TN

 

- Đ.c Đối

- TTVH tỉnh

7h30

Đảng bộ xã Linh Thông Sơ kết 6 tháng đầu năm

 

- Đ.c Kiên

- UBND xã Linh Thông

7h30

HĐND xã Sơn Phú, kỳ họp thứ 4

 

- Đ.c Ngân; Đ/c Dũng

- UBND xã Sơn Phú

C

15h30'

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra đất đai

Đ/c Đối

- Đ.c Dũng

HT T4 UBND huyện

14h00

Thông qua quy hoạch khu tái định cư

- Đ.c Dũng

 

- UBND TTCC

13h30

Đảng bộ xã Kim Sơn Sơ kết 6 tháng đầu năm

 

- LĐ UBND huyện

- UBND xã Kim Sơn

Thứ năm
20/07

S

7h30

HĐND tỉnh Thái nguyên, kỳ họp thứ 4

 

- Đ.c Đối

- HT Lớn UBND tỉnh

7h30

HĐND xã Trung Hội, kỳ họp thứ 4

 

- Đ/c Tuyết

- UBND xã Trung Hội

C

         

13h30

HĐND tỉnh Thái nguyên, kỳ họp thứ 4

 

- Đ.c Đối

- HT Lớn UBND tỉnh

Thứ sáu
21/07

S

7h30

HĐND tỉnh Thái nguyên, kỳ họp thứ 4

 

- Đ.c Đối

- HT Lớn UBND tỉnh

C

13h30

HĐND tỉnh Thái nguyên, kỳ họp thứ 4

 

- Đ.c Đối

- HT Lớn UBND tỉnh

Thứ bảy
22/07

S

         

C

         

Chủ nhật
23/07

S

         

C