Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/9 - 24/9/2017

20-09-2017 11:16

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
18/09

S

8h00'

Thanh tra Sở TN&MT làm việc tại huyện

   

Phòng họp trực tuyến

8h00'

Họp triển khai công tác ngành nông nghiệp

Đ/c Dũng

 

HT T3 UBND huyện

9h00

Dự lễ mở thầu CT Khu tái định cư xóm Dốc Châu, Xóm Trường

 

- Đ/c Đối

- HT tầng 5 BQLDA các CTGTNT

C

14h00'

Họp đánh giá tiến độ triển khai công trình đường Tân Thịnh Khe Thí

Đ/c Tuyết

 

HT T3 UBND huyện

14h00

Hội nghị cán bộ Chủ chốt cấp tỉnh về công tác Quy hoạch cán bộ

 

- Đ/c Đối

- HT Lớn UBND tỉnh

Thứ ba
19/09

S

8h00

MTTQ tỉnh giám sát giảm nghèo bền vững và chương trình XD NTM tại huyện

 

- Đ.c Tuyết, đ/c Dũng

- HT T4 UBND huyện

7h30

Khai mạc lớp tập huấn PCCC - CNCH

 

- Đ.c Dũng

- HT lớn HU

C

14h00

Diễn tập thử PCCC-CNCH

 

- LĐ UBND huyện

- Nhà Đ.c On Phố Tân Lập

14h00

Công bố dự thảo thanh tra hỗ trợ SX Chương trình 135

 

- Đ.c Dũng

Phòng họp tầng 4 UBND

Thứ tư
20/09

S

7h30

Tiếp công dân

 

- Đ.c Đối

- Phòng tiếp CD huyện

C

13h30'

Đại hội Chi bộ Phòng Lao động TB&XH

   

HT T4 UBND huyện

13h30

Diễn tập PCCC - CNCH

 

- LĐ UBND huyện

- Nhà thiếu nhi - Phố Tân lập

13h30

Họp BTV Huyện ủy

 

- Các Đ.c UV BTV

- PH tầng 3 HU

Thứ năm
21/09

S

7h00

Đại Hội TDTT xã Phú Tiến

 

- Đ/c Kiên; Đ.c Tuyết

- Trường TH xã Phú Tiến

8h00

Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

 

- Đ/c Hà

- UBND xã Phú Đình

8h30

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với các trường PTDT Nội trú

 

- Đ/c Tuyết

- xã Bình Yên

14h00

Hội nghị đánh giá mô hình NTM Hàn Quốc

 

- Đ/c Dũng

TP Hồ Chí Minh

C

14h00

Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

 

- Đ/c Hà

- UBND xã Điềm Mặc

Thứ sáu
22/09

S

7h30

Hội nghị triển khai đề án và BD nâng cao chất lượng XD Văn bản QPPL

 

Đ/c Ngân

KS Monaco Thái Nguyên

8h00

Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

 

- Đ/c Hà

- UBND xã Lam Vỹ

C

14h00

Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

 

- Đ/c Hà

- UBND xã Phú Tiến

Thứ bảy
23/09

S

7h00

Đại hội TDTT xã Quy Kỳ

 

- Đ/c Kiên; Đ.c Tuyết

- Sân VĐ xã Quy Kỳ

C

         

Chủ nhật
24/09

S

         

C