Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/10 - 29/10/2017

22-10-2017 10:41

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND

(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
23/10

S

7h30

Đại hội Đoàn TN HCM Tỉnh

 

- Đ/c Dũng

- Tỉnh Đoàn TN

7h30

HN BTV Huyện ủy

 

- BTV

- PH T3 HU

8h00

Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

 

LĐ UBND

HT T1 (HT Trực tuyến)

8h30'

Công bố QĐ thanh tra XDCB 2 trường tiểu học Bảo Linh và Định Biên

 

Đ/c Đối

HT T3 UBND huyện

8h30'

Sở LĐTBXH thông báo QĐ thanh tra thực hiện chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội

 

Đ/c Tuyết

HT T4 UBND huyện

10h20

Làm Việc với HĐ thẩm định KH sử dụng đất năm 2018

 

- Đ/c Dũng

- HT T4 Sở TNMT

C

13h30

Làm việc với Sở NN-PTNT tại xã Phúc Chu

 

- Đ/c Dũng

- UBND xã Phúc Chu

Thứ ba
24/10

S

7h30

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng Thường trực HĐND

 

- TT HĐND huyện

- HT lớn UBND tỉnh

C

14h30

Lễ trao giấy CN đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
HN Ban đại diện HĐQTNHCS

Đ/c Đối - Đ/c Tuyết

 

-Trụ sở tiếp CD
- HT khối dân

Thứ tư
25/10

S

7h30

Đại hội TDTT xã Phượng Tiến

 

- Đ/c Tuyết

- SVĐ xã Phượng Tiến

7h30

Dự buổi GS HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

 

- Đ/c Đối

- HT T7 UBND tỉnh

C

14h00

- Đại hội Chi bộ VP

 

- Toàn thể ĐV Chi bộ

- PH tầng 4 UBND

Thứ năm
26/10

S

9h00

HN thẩm định Kế hoạch tưới tiêu và dự toán nguồn KP cấp bù, miễm thủy lợi phí năm 2018

 

- Đ/c Dũng

- Sở Tài Chính

8h00

HN khảo sát của Ban KTNS - HĐND tỉnh

 

- LĐ UBND huyện

- Sở NN-PTNT

C

13h30'

Phiên họp thường kỳ tháng 10 của TT HĐND huyện

 

- TT HĐND; LĐ UBND huyện

- HT T3 UBND huyện

15h00

HN liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

 

- TT HĐND; LĐ UBND huyện

- HT T3 UBND huyện

Thứ sáu
27/10

S

8h00'

Họp thông qua Dự thảo kết quả giám sát Ban KT-XH, HĐND huyện

 

- LĐ Ban KTXH

HT T3 UBND huyện

C

         

Thứ bảy
28/10

S

7h30

Đại hội TDTT xã Điềm Mặc

 

- Đ/c Tuyết

- SVĐ xã Điềm Mặc

C

         

Chủ nhật
29/10

S

7h30

- Dự Lễ hội Chùa Keo Vũ thư Thái Bình

 

- Đ/c Lành, Đ/c Dũng

- UBND huyện Vũ Thư

C