Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/02-04/3/2018

28-02-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/11 - 12/11/2017

05-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/10 - 05/11/2017

30-10-2017

​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/10 - 29/10/2017

22-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/10 - 22/10/2017

17-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/10 - 08/10/2017

08-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/10 - 15/10/2017

08-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/9 - 01/10/2017

26-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/9 - 24/9/2017

20-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/9 - 17/9/2017

13-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/9 - 10/9/2017

07-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/8 - 03/9/2017

29-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/8 - 27/8/2017

22-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/8 - 20/8/2017

14-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/8 - 13/8/2017

08-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/7 - 06/8/2017

31-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/7 - 30/7/2017

25-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/7 - 23/7/2017

18-07-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017)