Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/02-26/02/2017

20-02-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/02/2017-19/02/2017

13-02-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/02-13/02/2017

07-02-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/01-22/01/2017

18-01-2017

​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/01-15/01/2017

11-01-2017

​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/01-08/01/2017

06-01-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/12-25/12/2016

19-12-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/12-18/12/2016

12-12-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/12-11/12/2016

06-12-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/11-04/12/2016

29-11-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/11-27/11/2016

21-11-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/11 - 20/11/2016

15-11-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/11 - 13/11/2016

07-11-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND từ ngày 31/10/2016 - 06/11/2016

31-10-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)

Lịch công tác của TT HĐND và Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/10/2016 - 30/10/2016

24-10-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND từ ngày 17/10/2016 - 23/10/2016

18-10-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND từ ngày 10/10/2016 - 16/10/2016

11-10-2016

​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND từ ngày 03/10/2016 - 09/10/2016

03-10-2016

​LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 09/10/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND từ ngày 26/9/2016 - 02/10/2016

26-09-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016)

Lịch công tác của Thường trực HĐND - Lãnh đạo UBND từ ngày 19/9/2016 - 25/9/2016

19-09-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016)