Truy cập nội dung luôn

Lich công tác của TT HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/9/2016 - 18/9/2016

12-09-2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - LÃNH ĐẠO UBND (Từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016)