Truy cập nội dung luôn

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2021

30-03-2021

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03/2021

01-03-2021

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03/2021 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2021

29-01-2021

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2021 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa