Truy cập nội dung luôn

Phòng Y tế

- Tên Đơn vị: Phòng Y tế huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax:  02803 678 245

I. Lãnh đạo:

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Ma Thị Đành

Năm sinh: 18/10/1966

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Dược

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803 578 406

Email: mathidanh@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Thị Đành

Trưởng phòng

Quản lý chung

mathidanh@gmail.com

2

Mông Thị Thơm

CB

Quản lý Dược,

Kế toán

mongthom89@gmail.com

3

Nông Thúy Ngân

CB

Quản lý  ATVSTP

nongthuyngan92@gmail.com

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng

 Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định, văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

- Tham mưu  giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước  về y tế.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm; Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Trạm Y tế cơ sở thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.