Truy cập nội dung luôn

Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

23-07-2019

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

21-09-2018

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Định Hóa

31-08-2018

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Định Hóa