Truy cập nội dung luôn

Quyết Định ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-04-2022 13:43