Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4

14-08-2018

Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai

10-07-2018

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai.

Công khai kế hoạch sử dụng đất...

07-05-2018

Ngày 27/4/2018, UBND huyện ban hành Thông báo số 43/TB-UBND V/v Công khai kế hoạch sử dụng đất...

Kế hoạch giám sát, khảo sát thực hiện các mô hình, phương án sản xuất trên địa bàn huyện năm 2016, 2017.

13-03-2018

Kế hoạch giám sát, khảo sát thực hiện các mô hình, phương án sản xuất trên địa bàn huyện năm 2016, 2017.

Chủ động ứng phó cơn bão số 11 trên địa bàn huyện Định Hóa

13-10-2017

Ngày 13/10/2017 BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa ban hành công văn số 975/BCH -PCTT V/v chủ động ứng phó cơn bão số 11 trên địa bàn huyện, Định Hóa

Lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh qua hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa

21-11-2016

Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2

02-08-2016

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2

Lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

02-08-2016

Lich trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu ạn từ 17h00 ngày 31/7/2016 đến 17h00 ngày 30/8/2016

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 1

28-07-2016

Ngày 26/7/2016 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công văn số 561/BCH-PCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1.

Lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

28-07-2016

Lịch trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ 17h00 ngày 01/7/2016 đến 17h00 ngày 31/7/2016