Truy cập nội dung luôn

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN ĐỊNH HÓA NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

* Tên cơ quan: HĐND huyện Định Hóa.

* Địa chỉ: TDP Trung Tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

* Điện thoại Văn thư: 02083878453. Fax: 02083878813

* Email: vanthu.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

SĐT cố định

Email

1

Nguyễn Ngọc Tuân

Chủ tịch HĐND huyện

0208.3.878.133

nntuan26@gmail.com

2

Nguyễn Khắc Kiên

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0280.3. 878.320

kiennk.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

3

Lương Văn Ngân

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện

02803.878.935

nganlv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

4

Chu Thị Thúy Hà

Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện

0280.3.878.500

hactt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn