Truy cập nội dung luôn

Định Hóa tập huấn cải cách hành chính

27-04-2022 14:09

 

Sáng ngày 26/4, UBND huyện Định Hóa tổ chức tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 23 xã, thị trấn theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND huyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Buổi tập huấn đã được chuyên viên phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai triển khai, hướng dẫn nội dung thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; TTHC liên thông lĩnh vực đất đai. Phòng tư pháp huyện triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ về thực hiện chứng thực điện tử. Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai, hướng dẫn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Ảnh: hội nghị tập huấn được kết nối điểm cầu UBND huyện với 23 điểm cầu 23 xã, thị trấn

Hội nghị tập huấn với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tập trung các nhiệm vụ giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, phấn đấu mục tiêu thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực truyến phát sinh đạt 55% so với hồ sơ TTHC phát sinh.

Được biết, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, thứ hạng chỉ số CCHC của huyện Định Hóa trong năm 2021 xếp thứ 5 trong trong các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2020. Về chỉ số cấp CCHC cấp xã, năm 2021 có 5 xã xếp loại tốt, 13 xã xếp loại khá, còn lại là trung bình. Nhìn chung các tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2021 đều tăng./.

Thực hiện: Công Sơn