Truy cập nội dung luôn

Biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy

15-04-2022 07:58

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác cải cách hành chính. Định Hóa đã đồng loạt áp dụng thu phí và lệ phí các thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 23 xã, thị trấn.

Ảnh: Cá nhân và tổ chức đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

Bắt đầu đưa vào sử dụng chính thức hệ thống thu phí bằng biên lai điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp từ Qúy IV năm 2021, sau 6 tháng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã in được trên 847 biên lai điện tử cho cá nhân và tổ chức, với tổng số tiền thu được được trên 54 triệu đồng. Đến nay, biên lai điện tử đã hoàn toàn thay thế biên lai giấy.

Cũng từ  ngày mùng 01/01/2022, toàn bộ 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chuyển đổi sang áp ụng thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử. Việc chuyển đổi này đã góp phần tiết kiệm thời gian cho người dân, tổ chức. Biên lai điện tử thay thế biên lai giấy cũng giúp nâng cao hiệu suất công việc, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại địa phương./.

Thực hiện: Công Sơn