Truy cập nội dung luôn

Tiếp xúc cử tri tại các xã Phượng Tiến - Tân Dương

13-06-2022 08:43

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xóm Đình Phỉnh xã Phượng Tiến và xóm Tân Tiến 3, xã Tân Dương.

Ảnh: Tiếp xúc cử tri tại xóm Đình Phỉnh, xã Phượng Tiến

Sau khi thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng và nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Cử tri xóm Đình Phỉnh kiến nghị các nội dung: Liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, rác thải khu vực nông; điện sinh hoạt, đổ đất, xác động vật tại khu vực chăn nuôi của tập đoàn Nam Việt. Trục đường liên xã từ xóm ra Quán vuông đã xuống cấp cần được đầu tư sử chữa; chế độ chính sách cho người có công. Sau khi sáp nhập thôn, xóm nhiều nhà văn hóa nhỏ hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt hội họp.

Ảnh: Cử tri xã Tân Dương kiến nghị với đại biểu HĐND huyện

Cử tri các xóm Tân Tiến 1, 2, 3 ,4 của xã Tân Dương đề nghị. Diện tích đất thu hồi của người dân để thành lập cụm công nghiệp chậm thi công, chính sách cải chính thành phần dân tộc dân tộc San Chí chưa phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đề nghị cán bộ nông nghiệp và khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng….cùng với đó là các ý kiên về lĩnh vực điện sinh hoạt, giao thông, thủy lợi và quy hoạch đất đai.

Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND huyện đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền; những ý kiến khác đã được lãnh đạo địa phương tiếp thu và trả lời làm thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, những ý kiến vượt thẩm quyền đã được đại biểu HDND huyện tiếp thu để kiến nghị tại kỳ họp trong thời gian tới.

                                                                        

Tin, ảnh: Cao Khánh