Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa

19-04-2022 07:47

Ngày 18/4, tại Huyện ủy Định Hóa, đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Định Hóa về đánh giá tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Định Hóa. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

Ảnh: đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, đến thời điểm này công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; xác định rõ từng nội dung công việc, nguồn lực tối thiểu để đạt mục tiêu năm 2022 xây dựng 5 xã đạt chuẩn NTM, năm 2023 xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt được 9 tiêu chí huyện NTM. Đối với 9 xã còn lại đã được công nhận xã NTM vào năm 2021, huyện tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo chuẩn mới. Huyện cũng đã xác định tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 1.904 tỷ đồng trong đó dự kiến nguồn vốn đã có theo cơ chế phân bổ của Trung ương, của tỉnh, huyện theo các chương trình, đề án là trên 866 tỷ đồng; nguồn vốn đóng góp của người dân, doanh nghiệp và vốn tín dụng dự kiến là 376 tỷ đồng; đề nghị Trung ương, các doanh nghiệp hỗ trợ bằng công trình khoảng 697 tỷ đồng.

Bên cạnh thuận lợi do được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, huyện Định Hóa còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án do khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn trong khi yêu cầu về tiến độ thời gian nhanh, nguồn vốn đối ứng của huyện có hạn. Do đó, huyện đề nghị Trung ương, tỉnh và các sở, ngành sớm phân bổ nguồn vốn ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia; phân công đầu mối giúp huyện kết nối với các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ; hướng dẫn chỉ đạo huyện thực hiện một số tiêu chí khó như: Kinh tế, tổ chức sản xuất…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà huyện Định Hóa đã nêu trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí còn thiếu so với Bộ tiêu chí NTM quốc gia; khơi thông nguồn vốn ban đầu, tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư; xây dựng phong trào xây dựng NTM từ cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cần xác định việc xây dựng huyện Định hóa đạt chuẩn NTM không chỉ là nhiệm vụ của huyện mà còn là của tỉnh; ngoài quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thì cần quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; đồng thời phát huy được những đặc điểm riêng có của vùng ATK với hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân cả về vật chất, tinh thần. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT là đầu mối giúp huyện liên hệ với các bộ, ngành Trung ương, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện của các sở, ngành, địa phương với UBND tỉnh để tham mưu đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ; chủ trì cùng các sở, ngành liên quan hỗ trợ huyện Định Hóa phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Đề án xây dựng NTM huyện Định Hóa. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tài Chính và các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí nguồn vốn. Đối với huyện Định Hóa, phải xác định vai trò chủ lực trong thực hiện Đề án; chủ động triển khai các nội dung theo đúng quy định hiện hành về định mức, tiêu chí và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

Thực hiện: Công Sơn