Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 13/6 đến ngày 19/6/2022

19-06-2022 15:04

1. Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2634/UBND-TH về tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thống kê, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên vật liệu chiến lược; tính toán, dự báo các tác động đến mặt bằng giá trong nước cũng như trong tỉnh tác động lớn tới sản xuất, kinh doanh; đề xuất các giải pháp cân đối cung - cầu trong trường hợp mất cân đối cung cầu hàng hóa. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá thực hiện, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách quản lý, điều hành giá cho phù hợp với thực tế hiện nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sử dụng các giống cây trồng có năng suất, chất lượng; khuyến khích gieo trồng hết diện tích; mở rộng diện tích gieo trồng một số cây ngắn ngày để nâng cao giá trị sản xuất; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm kinh doanh, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên vật liệu chiến lược, chủ động rà soát, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo điều kiện, động viên giúp người chăn nuôi tái đàn, giữ ổn định thị trường lương thực, thực phẩm hiện nay và trong thời gian tới; có các giải pháp điều tiết, quản lý phù hợp nhằm tạo sự ổn định cho thị trường bất động sản, không để xảy ra hiện tượng sốt giá, thổi giá.

2. Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2596/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng hiệu quả và tăng cường phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Các sở, ngành, đơn vị liên quan, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả và phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, hành vi lạm dụng, trục lợi chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nghiêm công tác giám định bảo hiểm y tế, thẩm định quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc bảo hiểm y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán viện phí.

3. Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2628/UBND-CNN&XD về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh trong dịp cao điểm từ ngày 15/6 - 15/7/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022. Tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: Cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe. Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép của phương tiện; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe.

4. Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2666/UBND-KGVX về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn.

Tại Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát, thống nhất lựa chọn, công bố các nền tảng số để tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn phù hợp với yêu cầu và đặc thù của địa phương trong năm 2022; thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2022. Định kỳ hàng tháng thực hiện đo lường mức độ sử dụng các nền tảng số đã lựa chọn; giao Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, thúc đẩy mọi người sử dụng.

5. Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, UBND tỉnh giao: Công an tỉnh có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước và trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh tổ chức tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình và kết quả của Kỳ họp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí dự họp đầy đủ theo chương trình chính thức của Kỳ họp; trường hợp đặc biệt, cấp trưởng không tham dự ủy quyền cử cấp phó đi thay hoặc đang dự họp nhưng có việc đột xuất, phát sinh thì phải xin phép và được sự chấp thuận của Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn