Truy cập nội dung luôn

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 36.700 người năm 2021

13-01-2022 18:28

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của ngành Lao động - Thương và Xã hội (LĐTB&XH) trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2022: Tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách; cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và chính sách xã hội, lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn lao động; chi trả kịp thời, đúng, đủ trợ cấp ưu đãi cho đối tượng người có công với cách mạng; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành LĐTB&XH đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực. Theo đó, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,16%, giảm 0,66% so với năm 2020, vượt 0,21%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%; tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 36.700 người đạt 102,06%, vượt 2,06% so với kế hoạch; công tác thăm hỏi, tặng quà cho 105.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng; vận động được gần 6 tỷ đồng cho Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp; quan tâm chăm lo, trợ giúp các đối tượng yếu thế, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật; tổ chức cai nghiện cho trên 1.400 người, đạt 143,1%, vượt 43,1% so với kế hoạch; công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Ngoài ra, Ngành LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, trong đó có những chính sách mang tính nhân văn cao; thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐTB&XH bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở LĐTB&XH tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021

Mục tiêu năm 2022, ngành LĐTB&XH tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nhiệm vụ được giao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc; giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,05% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025;  phấn đấu năm 2022, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành LĐTB&XH trong thời gian qua, đã được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở LĐTB&XH tặng Bằng khen, Giấy khen.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn