Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

01-07-2022 15:09

Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh và đại diện Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã linh hoạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong tham mưu chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo nói riêng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nói chung. Nổi bật như: Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; gắn thông tin tuyên truyền với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. Các nội dung tuyên truyền phong phú, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số; qua đó giúp hệ thống ngành Tuyên giáo toàn tỉnh nâng cao vị thế, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “tuyên giáo số” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, công tác triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ ngày càng nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn của các địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc từ khâu khai thác, xử lý tư liệu đến biên soạn, hội thảo, thẩm định và nghiệm thu... nên ngày càng được nâng cao về chất lượng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo ở cơ sở; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng đề nghị các cơ quan tuyên giáo trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên tuyền định hướng dư luận xã hội để qua đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tại cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, tiếp tục thực hiện  phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy các thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực; thực hiện tốt công tác khoa giáo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tuyên giáo năm 2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất cho đồng chí Đào Quốc Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên - Đoạt giải Nhì Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn