Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

08-05-2022 10:18

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH RF Tech ở Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình 

Hơn hai năm qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan; đồng thời trân trọng đề nghị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hăng say lao động.

Đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh đề nghị: Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc xây dựng các phương án phục hồi sản xuất, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác, tăng cường nguồn lực, trí lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Phát huy khí chất và truyền thống “Tâm - Tài - Trí - Tín” của đội ngũ doanh nhân, tranh thủ cơ hội vàng tái cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nhanh chóng khôi phục và mở rộng sản xuất - kinh doanh góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các khó khăn, vướng mắc, rào cản trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật “cần kịp thời” thông tin, báo cáo về UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để được tiếp thu, xem xét, thống nhất giải quyết.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số; tập trung rà soát nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị sửa đổi, hoàn thiện các quy định cho phù hợp, tránh chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phố biến pháp luật theo hướng chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Đồng thời, tăng cường đối thoại, gặp gỡ động viên, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, tạo đà cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Xem chi tiết Công văn số 1860/UBND-TH tại đây./.

 

 

 

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn