Truy cập nội dung luôn

Đại hội chi bộ điểm xóm Bản Chang, xã Linh Thông

 

          Ngày 10/6, Chi bộ xóm Bản Chang xã Linh thông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Chi bộ đầu tiên được Đảng ủy xã Linh Thông chỉ đạo Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội các chi bộ khác.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội Chi bộ điểm Bản Chang, xã Linh Thông

Xóm Bản Chang là xóm nằm ở trung tâm xã Linh Thông với diện tích tự nhiên 110ha, có 78 hộ và 378 nhân khẩu; đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ luôn phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội chi bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, tham gia đầy đủ việc học tập các Nghị quyết của Đảng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả, bình quân thu nhập một người/một năm đạt 37 triệu đồng/người/ năm. Công tác lãnh đạo thôn xóm có nhiều khởi sắc: các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc vận động được đẩy mạnh. Nhiều năm xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa, hàng năm có trên 95% số hộ đạt Gia đình văn hóa. Công tác chính sách xã hội, vận động xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện đều đạt chỉ tiêu; tình hình an ninh trật tự được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, luôn đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với địa bàn dân cư, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; trong nhiệm kỳ chi bộ đã cử 01 quần chúng tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng và đề nghị cấp thẻ đảng cho 2 đảng viên, hiện tại Chi bộ có tổng số 24 đảng viện. Qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng và biểu quyết thông qua Nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2025. Thành công của đại hội điểm của Chi bộ Bản Chang sẽ được Đại hội rút kinh nghiệm để các Chi bộ tiếp theo đại hội trong thời gian tới.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy xã Linh Thông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã biểu dương những kết quả mà Chi bộ xóm Bản Chang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, tập thể cấp ủy cũng như cá nhân từng đảng viên cần tiếp tục gương mẫu đi đầu, đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Từ thành công của Đại hội điểm, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công theo kế hoạch đề ra.

                                                                   

Tin, ảnh: Cao Khánh