Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Ngày 8/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự Đại hội có lãnh đạo Huyện đoàn, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và các Ban, ngành đoàn thể của xã Bình Yên, cùng 61 đại biểu Đoàn thanh niên chính thức dự Đại hội.

Ảnh: Lãnh đạo Huyện đoàn và lãnh đạo xã Bình Yên chúc mừng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

xã Bình Yên khóa mới

Qua báo cáo về kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Bình Yên, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho thấy những nét đổi mới và hiệu quả của Đoàn xã trong 5 năm qua. 9/10 chỉ tiêu chủ yếu của Đoàn xã đã được thực hiện đạt, có nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch đề ra như: Đoàn xã đã giúp đỡ được 5 đoàn viên thanh niên chậm tiến; kết nạp mới được 132 đoàn viên; tư vấn giới thiệu việc làm mới cho 112 đoàn viên; có ít nhất trên 80% chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn xã thực hiện được 7 công trình thanh niên, gồm có 5 tuyến đường thắp sáng đường quê, 2 công trình điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng; tổ chức được 13 chương trình tình nguyện, đón 5 đoàn tình nguyện để tổ chức các chương trình đến vùng khó khăn….

Với khẩu hiệu, “Tuổi trẻ Bình Yên đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xung kích tình nguyện”, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng tiến hành bầu ra BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa mới với 9 đồng chí, chị Ma Thị Nguyệt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu huyện, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua…/.

 

Thực hiện: Công Sơn