Truy cập nội dung luôn

Đoàn xã Lam Vỹ ủng hộ quỹ phòng chống Covid 19

Ngày 12/01/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lam Vỹ đã tổ chức bàn giao số tiền trên 5,3 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.

Ảnh: đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lam Vỹ trao số tiền ủng hộ quỹ phòng chống Covid -19 của huyện

Đây là số tiền được các tập thể, cá nhân, các vị đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lam Vỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 ủng hộ, với tinh thần “ Định Hoá đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện quản lý.

Việc làm trên đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã Lam Vỹ vì cộng đồng, cùng chung sức với các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, yêu dân tộc trong thế hệ trẻ./.

Thực hiện: Công Sơn