Truy cập nội dung luôn

Bế mạc huấn luyện tự vệ cơ quan Huyện ủy

 

Sau 1 tuần huấn luyện, ngày 01/7, BCH quân sự cơ quan Huyện ủy tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và Tổng kết công tác huấn luyện quân sự tự vệ năm 2022. Dự bắn đạn thật và bế mạc có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Chính trị viên BCH quân sự cơ quan Huyện ủy, BCH quân sự huyện.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện thực hiện bắn khai mạc bài 1 tiểu liên AK

Cùng thực hành kiểm tra bắn đạn thật với đơn vị Trung đội tự vệ cơ quan Huyện ủy, còn có đơn vị Trung tâm Y tế và Bệnh viên Đa khoa huyện. Ngay sau khi các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia bắn súng khai mạc bài 1 tiểu liên AK. Các đồng chí tự vệ của các cơ quan được kiểm tra đã tiến hành bắn đạt thật bài 1 súng tiểu liên AK với 03 tư thế: nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn.

Ảnh: Các đồng chí tự vệ cơ quan Huyện ủy, Trung tâm Y tế và Bệnh viên Đa khoa huyện thực hiện bắn kiểm tra bài 1 tiểu liên AK

Kết thúc kiểm tra bắn đạt thật, BCH quân sự cơ quan Huyện ủy đã tổ chức tổng kết, bế mạc đợt huấn luyện. Theo đánh giá, trong thời gian huấn luyện, đơn vị đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, chấp hành và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch huấn luyện. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc bảo đảm đúng đủ nội dung, kết thúc huấn luyện, 100% chiến sỹ nắm vững nội dung luật dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn của Bộ quốc phòng và của các cấp về công tác dân quân tự vệ; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nội dung các khoa mục quân sự: Trung đội tự vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu khi có tình huống; công tác phòng cháy, chữa cháy; nắm chắc những kiến thức cơ bản về sử dụng súng tiểu liên AK.

Ảnh: Trao thưởng cho các đồng chí tự vệ Trung đội tự vệ cơ quan Huyện ủy đạt thành tích cao

Kết quả huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sỹ Trung đội tự vệ cơ quan Huyện ủy đạt khá, giỏi. Trong đó, đạt giỏi chiếm trên 31%. BCH quân sự cơ quan Huyện ủy tổ chức khen thưởng cho 8 chiến sỹ có thành tích cao trong đợt huấn luyện./.

 

Thực hiện: Công Sơn