Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ năm HĐND xã Bộc Nhiêu

Ngày 28/6, HĐND xã Bộc Nhiêu khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm.

Tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua các báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng họp ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND gửi đến kỳ họp thứ năm; các báo cáo của Ban Pháp chế và Ban KTXH - HĐND xã; thông báo của Uỷ ban MTTQ trong việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; tờ trình và dự thảo nghị quyết chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã.

Ảnh: toàn cảnh kỳ họp thứ năm HĐND xã Bộc Nhiêu

Cũng tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo một số nội dung quan trọng như: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo thu chi ngân sách; tiếp thu giải quyết giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật... cùng một số tờ trình quan trọng.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các vị đại biểu thảo luận, đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung, đồng thời kiến nghị đến HĐND để có nhiều giải pháp hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn giảm bớt khó khăn sau đợt dịch Covid - 19; đề nghị xã xem xét bố trí quỹ đất để khối HTX xây dựng điểm trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng, chủ lực; bên cạnh đó, các đại biểu đã phản ảnh các nội dung liên quan đến phòng chống thiên tai, quản lý chợ, môi trường, công tác thuỷ lợi...

 

Thực hiện: Công Sơn