Truy cập nội dung luôn

Cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, không chủ quan, phải nhiệt tình và trách nhiệm

13-01-2022 16:51

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được trong năm 2021 của hệ thống dân vận cũng như đội ngũ làm công tác dân vận. Để thực hiện công tác dân vận đạt kết quả cao trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức theo hướng thiết thực gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tiếp tục nâng cao vai trò uy tín của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội, nhất là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Từ đó, có những tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày thêm trong sạch, dân chủ trong xã hội được mở rộng, tạo thêm sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại kết toàn dân tộc…  Công tác dân vận là công việc gian nan, kết quả khó định lượng, liên quan đến tâm tư, thái độ tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, đồng chí yêu cầu cán bộ dân vận phải kiên trì, không nóng vội, không chủ quan, phải nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc; có kiến thức, phương pháp khoa học, ứng xử có văn hóa. Với tinh thần tiến công, ý thức, trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác dân vận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng tin tưởng ngành Dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022; tích cực đóng góp cho quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Báo cáo về công tác dân vận năm 2021 cho thấy: Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần tạo đồng thuận, động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chính trị xã hội và một số Hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân theo quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn kết chung tay, khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng chống đại dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo… Đã góp ý với 80 văn bản quy phạm pháp luật; MTTQ các cấp ở địa phương tổ chức trên 3.300 hội nghị phản biện xã hội; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ, đóng góp vào Quỹ vắc xin trị giá hơn 21 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Hội đóp góp hàng nghìn tấn nông sản, hàng hóa, lương thực…cho cong tác phòng, chống dịch; tham gia là nòng cốt trong Tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở Nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi và đồng bào tôn giáo tiếp tục được chú trọng, quan tâm có hiệu quả. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tuyên truyền tích cực, hiệu quả trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn