Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

07-07-2022 15:02

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra. Ngành đã linh hoạt thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc còn xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra; một số kế hoạch phòng, chống tham nhũng triển khai chậm; tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trong công tác tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị… Toàn ngành đã tiến hành trên 230 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế trên 10 tỷ đồng.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn