Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị và Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

29-06-2022 20:25

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh.

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận 12). Tiếp đó, để cụ thể hóa những nội dung trong Kết luận 12, ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026 (viết tắt là Nghị quyết 169). Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trình bày một số điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ. Theo đó, Kết luận 12 gồm 3 phần: Đánh giá tình hình cộng đồng, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những yêu cầu đặt ra thời gian tới; nhóm nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện. Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (viết tắt là NVNONN), đồng thời nhấn mạnh: Việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với NVNONN với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội XIII của Đảng đối với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham luận về một số vấn đề như: Thực trạng và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài; biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với NVNONN; biện pháp phát huy nguồn lực NVNONN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết NVNONN trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng NVNONN thời gian tới...

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tính đến nay, có khoảng 1.500 người Thái Nguyên đang sinh sống tại 14 quốc gia trên thế giới. Tỉnh thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Chương trình dâng hương tại một số địa điểm di tích lịch sử; đăng cai khai mạc trại hè Việt Nam cho hơn 100 kiều bào các nước. Hàng năm, tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt người Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, tổ chức các chương trình gặp mặt, tặng quà và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của kiều bào tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức nhân chuyến công tác, xúc tiến đầu tư của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các Đại sứ quán và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với cơ quan ngoại giao các nước và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Từ năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tỉnh đã tiếp nhận 14 đoàn/2735 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về tỉnh thực hiện cách ly y tế...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với NVNONN, tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương; xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn NVNONN; triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn ổn định cuộc sống; khuyến khích, tạo điều kiện để NVNONN đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn