Truy cập nội dung luôn

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

18-01-2022 19:48

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành

Đề án đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng năm và từng giai đoạn. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên; tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện, gắn với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Trong đó, năm 2022, hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân với căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu thuế. Giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID (ứng dụng khai báo y tế, di chuyển nội địa của Bộ Công an); 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được xác thực điện tử thông suốt trên hệ thống thông tin của chính quyền….

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tập trung thảo luận về các giải pháp đảm bảo đường truyền, kết nối dữ liệu, an toàn thông tin mạng; giải pháp quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư; triển khai định danh và xác thực điện tử vào hoạt động chuyển đổi số của một số cấp, ngành, địa phương; huy động các nguồn lực của khối doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ công…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá trong chương trình chuyển đổi số của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác triển khai Đề án thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các tỉnh, thành phố thành lập Tổ công tác để triển khai Đề án một cách đồng bộ từ trên xuống dưới, đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mà vai trò nòng cốt là lực lượng Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành đang được giao các cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, thời gian, nhân lực triển khai thực hiện, đảm bảo Đề án được thực hiện thành công, gắn với việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn