Truy cập nội dung luôn

Gắn kiến thức vào thực tiễn

07-05-2021 09:54

 “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên phát động đã khép lại. Đây là dịp để mỗi tập thể, cá nhân củng cố thêm kiến thức pháp luật về bầu cử, là cầu nối trong tuyên truyền vận động cử tri trước ngày bầu cử, ngày hội lớn của đất nước. Trong cuộc thi này, huyện Định Hóa vinh dự có đồng chí Mai Anh Tuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bộc Nhiêu - Người đã xuất sắc đạt giải nhì tại cuộc thi.

Ngay sau khi “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” được triển khai, anh Mai Anh Tuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Bộc Nhiêu đã tìm hiểu và trang bị những kiến thức để tham gia dự thi. Xác định đây là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, bản thân có thêm nhiều kiến thức để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia hoạt động bầu cử tại địa phương, thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Ảnh: Anh Mai Anh Tuân trao đổi cùng các đồng chí trong UBND xã về công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn xã Bộc Nhiêu.

Với gói câu hỏi 10 câu và thời gian thi 20 phút trực tuyến, do có sự chuẩn bị chu đáo, nắm chắc kiến thức về luật bầu cử nên anh Mai Anh Tuân thực hiện hoàn thành bài thi của mình chỉ mất hơn nửa thời gian quy định và xuất sắc giành giải nhì của cuộc thi. Qua cuộc thi này, không chỉ riêng anh Tuân mà tất cả những người tham gia cuộc thi đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tới mọi tầng lớp nhân dân. Bộc Nhiêu là xã miền núi, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Đời sống của người dân chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,69%, cận nghèo trên 8%. Xác định tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng, tin tưởng rằng sau thành công từ cuộc thi này, mỗi cá nhân như anh Tuân sẽ là cầu nối gắn kiến thức vào thực tiễn để tuyên truyền hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Đình Ngà, Chủ tịch UBND xã Bộc Nhiêu cho biết. “Vinh dự cho địa phương có cá nhân đạt giải tại cuộc thi này. Đây là vinh dự cho cá nhân đồng chí Tuân và tập thể cở quan UBND xã Bộc Nhiêu, qua đây là điều kiện thuận lợi để áp dụng kiến thức cuộc thi vào thực tế, góp phần vào công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Kết thúc cuộc thi, anh Tuân cũng như tất cả mọi người đều bận rộn với công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhưng chắc chắn rằng sự lan tỏa của cuộc thi sẽ giúp cho mỗi cá nhân như anh sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Bài và ảnh: Cao Khánh