Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; phương án phân bổ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2020 huyện Định Hóa.

06-12-2019 14:15