Truy cập nội dung luôn

Trạm KT&QL nước SH

- Tên đơn vị: Trạm khai thác và quản lý nước sinh hoạt.

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, fax: 02803.878.030

I. Lãnh đạo:

 

1. Trưởng trạm

Họ và tên: Ma Công Hoan

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Trưởng trạm

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 030

Email: @gmail.com

2. Phó Trưởng trạm

Họ và tên: Chu Thị Mơ

Năm sinh: 16/10/1977

Chức vụ:  Phó Trưởng trạm

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 030

Email: Chumoh20dhtn@gmail.com

 

3. Phó Trưởng trạm

Họ và tên: Nguyễn Đức Nguyên

Năm sinh: 1977

Chức vụ:  Phó Trưởng trạm

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3878 030

Email: @gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Công Hoan                       

Trưởng trạm

Phụ trách đơn vị

@gmail.com

2

Nguyễn Đức Nguyên

Phó Trưởng trạm

 

 

3

Ma Công Hoan Phó Trưởng trạm   Chumoh20dhtn@gmail.com
4

Đinh Văn Ninh

Tổ trưởng

Công tác trực vận hành máy bơm nước.

 

5

Nguyễn Thị Vân

Tổ trưởng

Phụ trách công tác thu tiền nước và phí VSMT

 

6 Ma Đình Thiện Tổ trưởng Phụ trách lắp đặt, sửa chữa chống thất thoát nước.  

7

Mông Thị Hương

Kế toán        

Kế toán, tổng hợp

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

- Trạm KT&QL Nước SH là đơn vị sự nghiệp công ích được thành lập theo QĐ số 58/UB-QĐ ngày 15/3/1997  và đổi tên đơn vị tại QĐ số 71/ QĐ-UB ngày 11/3/2003 của UBND huyện Định hóa, Tại QĐ số: 724/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND huyện Định Hóa đơn vị được  giao thêm nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

- Ngành nghề dịch vụ công của đơn vị là: Quản lý & Khai thác nước sạch sinh hoạt; thu gom vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn Thị trấn Chợ Chu và các xã lân cận.

- Công tác khai thác và quản lý nước sinh hoạt: Hiện tại đơn vị cung cấp nước cho 1.937 hộ dân và  45 cơ quan; Cấp nước 18-24h/ ngày. Tỷ lệ dân trên địa bàn Thị trân Chợ Chu được sử dụng nước do đơn vị cung cấp đạt 91%. Xã Bảo Cường có 02 thôn xóm được sử dụng nước sạch  tổng số: 112 hộ. Sản lượng bơm đạt 650m3/ ngày đêm.

- Công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải: Từ năm 2011 đơn vị triển khai công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, hiện nay đã thu gom bằng xe đẩy tay trên địa bàn Thị trấn Chợ Chu, 100% các hộ ký cam kết bảo vệ môi trường; Thu phí VSMT đạt 1.235 hộ và 43 cơ quan. Vận chuyển rác của xã Trung Hội, Trung Lương, Bảo Cường, Phượng Tiến, Đồng Thịnh, Bình yên, ... đến lò đốt tại xã Binh Yên và bãi xử lý rác Xóm Vườn rau TTCC. Xử lý rác thải: thực hiện theo đúng kỹ thuật phun xử lý và chôn lấp rác hợp vệ sinh.

-Đơn vị có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động là: 33 người. Trong đó 8 biên chế; 25 hợp đồng không xác định thời hạn và dài hạn.

- Đơn vị có chi bộ Đảng với 19 đảng viên, 16 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Tổ công đoàn có 33 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Khối Chính quyền; Đoàn thanh niên 11 người trực thuộc Chi đoàn khối Chính quyền.