Truy cập nội dung luôn

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần J02 tại xã Tân Thịnh

20/06/2022

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần J02 tại xã Tân Thịnh