Truy cập nội dung luôn

Hội cán bộ các cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tổ chức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Định Hóa

21/06/2022

Hội cán bộ các cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tổ chức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Định Hóa